czarna2

Podstawy Bezpieczeństwa

Oto cztery podstawowe wskazówki dotyczące jazdy rikszami ALVIO BIKE:

1. Bądź Czujny

Istotne uwagi, których branie pod uwagę pozwoli Ci uniknąć awaryjnych sytuacji:

 • Upewnij się, że riksza ALVIO BIKE została dopasowana do Twoich możliwości fizycznych (wysokość siedziska, wysokość kierownicy, właściwe ciśnienie powietrza w oponach).
 • Właściwie dopasowana riksza ALVIO BIKE jest wygodniejsza i łatwiejsza w prowadzeniu.
 • Personel wypożyczalni pomoże Ci wybrać rikszę ALVIO BIKE o odpowiednich parametrach i dopasować ją do Twoich indywidualnych potrzeb.
 • Przeglądy naszego sprzętu dokonywane są po każdym jego użyciu. Sprawdź jednak, czy coś nie uszło naszej uwadze przed ruszeniem w podróż.

2. Chroń Siebie

Prawidłowo założone kaski zapewniają ochronę przed zagrażającym życiu urazem głowy. Zgodnie z prawem, obowiązującym w niektórych krajach, rowerzyści w wieku poniżej 18 lat, muszą nosić kaski rowerowe jadąc drogą publiczną.

Noś kask według zaleceń producenta.

kaski poradnik

3. Bądź Widoczny & Uważny

Nawet jeśli przestrzegasz zasad na drodze, zawsze istnieje ryzyko kolizji.

 • Pojazd przed Tobą może niespodziewanie stanąć przed znakiem STOP, na podjeździe lub wjeździe na parking.
 • Na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Nieoczekiwane przybywa znienacka i po omacku.
 • Sygnalizacja zmiany pasa ruchu, skrętu w lewo lub prawo, jadąc rikszą, podobnie, jak na rowerze, nadal dokonywana jest wyciagnięcie ręki w lewo lub prawo.

4. Zachowaj odstęp i Kierunek jazdy

W Polsce nadal obowiązuje ruch prawostronny. Prawa ręka to ta, na której nie nosisz zegarka. W każdym razie poruszaj się w kierunku, w którym robi to większość pojazdów.

 • Omijanie i wyprzedzanie innych pojazdów odbywa się po Twojej lewej stronie.
  Omijani i wyprzedzani pozostają po prawej.
  .
 • Skręt w lewo na skrzyżowaniach jest manewrem trudniejszym niż skręt w prawo.
 • Po lewej stronie jezdni nie zawsze jest wystarczająco dużo miejsca dla jadących rowerów. Riksza jako pojazd dwuśladowy, może korzystać pełnoprawnie z pasa dla pozostałych dwuśladów.
 • W Polsce mamy także drogi jednokierunkowe, na których zawracanie jest nie wskazane.
Do każdego pojazdu dodajemy:
Kask
Zamknięcie rowerowe
Muzykę rozrywkową
Błogosławieństwo Najwyższego

Warunki korzystania z usług ALVIO BIKE:

1. Sprzęt i zasady użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania masz obowiązek dokonać inspekcji sprzętu i jeżeli nie zgłaszasz uwag, zgadzasz się, że jest on we właściwym stanie technicznym i nadaje się do użytkowania zgodnego z jego fabrycznym przeznaczeniem.

2. Bezpieczeństwo Twoje i Innych

Pedałowanie i przemieszczanie się rikszą, w każdych warunkach, wiąże się z naturalnym ryzykiem. Wynajmując rikszę akceptujesz to ryzyko. Dążysz do jego ograniczenia, aby nie stać się zagrożeniem dla siebie oraz innych użytkowników drogi.

3. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt ALVIO- BIKE

Zobowiązujesz się do właściwej opieki nad poruszanym siłą Twoich mięśni pojazdem. W przypadku defektu, który może stać się niespodziewanie, spowodowanego naturalnym zużyciem podzespołów pojazdu, masz obowiązek zaprzestania jazdy i poinformowania o incydencie ALVIO BIKE – który zapewni stosowną pomoc techniczną.

4. Normy Techniczne

Zobowiązujesz się do użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem do jakiego został on zaprojektowany. Przestrzegać będziesz norm, zwłaszcza dotyczących maksymalnej ładowności oraz gabarytów przewożonych przedmiotów. Rozumiesz doskonale, że w fabrycznie wykonanym sprzęcie nie ma potrzeby wprowadzania przeróbek lub ulepszeń.

5. Uszkodzenie

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu w czasie jego użytkowania, spowodowane posługiwaniem się nim niezgodnie z przeznaczeniem. Możesz zostać zobligowany do poniesienia kosztów naprawy sprzętu a także rekompensaty strat spowodowanych wyłączeniem rikszy z użytku.

6. Utrata

Jesteś zobowiązany do stosowania standardowych środków, które zapobiegają utracie powierzonego ci pojazdu. W przypadku, jego utraty nawet przez Ciebie niezawinionej, możesz zostać obciążony kosztami powstałej szkody. W przypadku utraty rikszy powinieneś przedsięwziąć działania takie same , jakby była ona twoją własnością. Powiadomić policję i złożyć wyjaśnienia, co do okoliczności kradzieży.

Płatności

 • Przyjmujemy gotówkę i bilon
 • Złotówki, euro i dolary
 • Ruble, korony szwedzkie, duńskie na nawet czeskie też
 • Akceptujemy karty płatnicze, kredytowe i debetowe
 • Czeki podróżne i listy zastawne
 • Obligacje, akcje, warranty subskrypcyjne
 • Barter i wynagrodzenie w naturze
2x2